Rok 2021

Duben 2021

11.12.2021

संनियम्येन्द्रियग्रामंसर्वत्रसमबुद्धयः।

Březen 2021

11.12.2021

Země, Éter, Nebesa. Meditujeme na božské světlo zařícího zdroje. Kéž to inspiruje naše srdce a myšlenky.

Únor 2021

11.12.2021

Bhagavad-Gītā 4:20 (The Jivamukti Yoga Chant Book p.18)

Leden 2021

11.12.2021

Loučením s rokem 2020 jsme získali možnost vidět jasným okem, povrchní a křehkou konstrukci našich systémů a to, jak může nejmenší atom posunout trajektorii světa.