Leden 2021

11.12.2021

A co teď?


ॐ OM, AUM, Oṃ (ticho)

Loučením s rokem 2020 jsme získali možnost vidět jasným okem, povrchní a křehkou konstrukci našich systémů a to, jak může nejmenší atom posunout trajektorii světa.


Prožili jsme jednu z nejvíce transformativních epoch, kterou nám naše Země nám kdy nabídla. Od divokých ohňů k potopám, sociální a rasové nespravedlnosti ke globální pandemii, jsme svědky následků našich činů a propojenosti našich životů.

Na konci tohoto náročného roku jsme v pokušení zaměřit se na obvyklý symbol čistého štítu, který Nový Rok představuje.

Můžeme mít pocit, že si zasloužíme příležitost začít znovu a přitom riskujeme, že přijdeme o moudrost z tohoto utrpení s nepřiměřenými tlaky, které lze vyvíjet, abychom se odpojili od naší cesty, abychom zahájili jinou, lepší. Jak hodiny odbijí půlnoc, stanovíme rozhodnutí, plány vytvoříme seznamy úkolů ... s úzkostlivostí odhodit rok 2020 a dívat se pouze vpřed do blaženě očkované "normální" budoucnosti.

Představte si minulý rok jako let, který jste podnikli. Začátek cesty je naplněn očekáváním, ale samotná cesta byla dlouhá jízda plná turbulencí, nepohodlí, stísněných sedadel, jídla letecké společnosti - dokážete to vidět, že ... nyní si představte, že pilot konečně oznámil, že se připravuje letadlo na přistání . Víte, že jste téměř doma a že je čas se probudit, zaklapnout stolek, vypnout elektroniku, obout si boty ...

Tak, letadlo nyní nespadne prostě jen tak z oblohy a nezastaví u vás doma. Začne klesat, klesat ve výšce a snižovat rychlost v rámci přípravy na přistání. Aby bylo možné bezpečně přistát, potřebuje dlouhou a čistou přistávací dráhu, takže má dostatek prostoru pro zpomalení. Abychom se dostali bezpečně k naší bráně, je zapotřebí mnoho kroků. Právě kvůli této náročné cestě si musíme dát velkorysou přistávací dráhu, se kterou přistaneme.

Zpomalení může být nejobtížnější částí této cesty.

Stejně jako v alegorii Hero's Journey - zmíněné v Bhagavad Gitě, Odyssey, Hvězdných válkách a nesčetném folklóru, je toto kolektivní, individuální a kosmické hledání, na kterém se nacházíme. Role, kterou hrdina hraje, je univerzální cyklus růstu, rozpuštění a vykoupení. Když známe mýtus, máme šanci se smířit s nezměnitelnou pravdou existence, tou, kterou je OṂ. "Jsem Atman v srdci všech tvorů, jsem jejich počátkem, prostředkem a také jejich koncem" (BG 10.20)

AUM značí stavy vědomí. Kosmický cyklus pulzuje dál do projeveného a zpět do neprojeveného uprostřed ticha neznámého. V prožitku v každé pozici, leží také celá cesta hrdiny. Každá ásana obsahuje A - začátek; U - aspekt udržování; a M - řešení.

Máte potíž zůstávat vědomí při přechodu z něčeho? Myslíte dopředu na to, co bude dál nebo zpět na to, co se právě stalo? OṂ (spojení samohlásek v sanskrtu) je jako dech, který spojuje jednu pozici s druhou v ásanové praxi. Ladně se pohybujeme ve vinyase z jedné formy do druhé, abychom mohli prožít tento cyklus. Stejně jako cyklická zkušenost každé živé bytosti, taková je i tato cyklická emanace a rozklad v živém vesmíru...

"Svět v zrnku písku." Zvuk OṂ (A + U + M +ticho) a jeho kosmická rezonance je známý jako Śabda Brahman. V savāsaně se odráží milost, která se zjevuje pouze tehdy, když dovolíme "nečinnost". Jogíni vědí, že nemůžeme "dělat" osvícení, je naší praxí vytvářet podmínky pro vnímavost.

Jsme na cestě domů. Jakkoli jsme dychtiví otočit další stránku, vydáváme se na návrat z hlubin temné plavby. Jsme uprostřed našeho probuzení, začínáme konec, končíme uprostřed - a tato část naší cesty sama o sobě také obsahuje, začátek prostředku a konec, pranava - pobrukování všeho života. OṂ - je posvátná mantra všeho bytí, ve kterém spočívá porozumění stvoření, existence a změny. Zůstaňme v klidu, vyčkejme, až budou semena připravena k zasetí, budeme schopni živit moudrost, trpělivost a soucit našeho intermentu.

S přivítáním nového roku, můžeme rozpoznat projev Boha v každém okamžiku, který kdy existoval. Buďte trpěliví, buďte jemní, buďte velkorysí, nechte tento nový rok ať představuje jednoduché řešení, jak pokračovat. Umožněte dlouhou přistávací dráhu ... zpomalení vyžaduje čas a prostor, aby se naše cesta stala dOṂovem.

Přejeme vám naplněný a radostný nový rok.

Originál: zde