Rok 2023

Květen

04.05.2023

ASTEYA - JAK BÝT SKUTEČNĚ BOHATÝ

Duben

29.03.2023

SATYA - VEĎ MĚ OD NESKUTEČNÉHO KE SKUTEČNÉMU

Březen

01.03.2023

यमनियमासिप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यािसमाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २.२९॥

Únor

03.02.2023
tapaḥ-svādhyāyeśvara-praṇidhānāni kriyā-yogaḥ (PYS 2.1)

Leden

31.12.2022
LOKĀḤ SAMASTĀḤ SUKHINO BHAVANTU