Štědrost is the new black

18.07.2023

Ásany a meditační praxe jsou o jednoduchosti. Vše, co potřebujeme, je podložka, naše tělo, mysl a dech. Každý den si udělat přestávku, abychom se zbavili vnějších rozptýlení, chtivosti a chamtivosti. Dovolme, aby se objevila potřebná prostornost, díky níž můžeme dosáhnout stavu, kdy nám nic nechybí. V sútře II.39 Mahariši Pataňdžali naznačuje, že praxe aparigrahy nakonec odhalí, proč jsme se narodili. Nejde jen o pochopení minulých, současných a budoucích zrození, ale také o náš skutečný životní cíl.

……

Úryvek pochází z posledního tématu měsíce pro červenec. Pojednává o praxi a usazení se do aparigrahy - pátá jama od mistra Pataňdžaliho. Jóga, praktikovaná s upřímností a opravdovým zájmem nás může směřovat a učit o tom, jak mít rádi to, co máme. A také vycházet z místa štědrosti. Možná se to zdá jako bláhová věc. Zvlášť v době, kdy ze všech možných stran a soc. sítí nám je nabízeno cokoliv, bez čeho nelze být, bez čeho nelze praktikovat. 

Aparigraha nás učí, nelpět na věcech, na myšlenkách, na situacích, neshromažďovat, nebát se mít méně či si vážit toho, co už máme. Aparigraha je více o tom, jaký si vytváříme vztah, k tomu, co vlastníme. Jací bychom byli, kdybychom neměli to, co máme, nebo se nesnažili získat to, po čem toužíme.

Co rozhoduje o tom, kým jsme a jaký je smysl našeho života.

Praxí aparigrahy můžeme nahlédnout, nebo jinak, dostaneme možnost nahlédnout na to, jaký je náš život teď, v přítomnosti. Ne, když se obáváme o to, zda máme dostatek, nebo když myslíme na to, zda to, co máme je dostačující, zda bychom neměli mít více, abychom byli šťastnější. Když praktikujeme nelpění na věcech, nebereme si věci osobně, vycházíme z místa štědrosti, jak v myšlenkách, tak slovech a skutcích, můžeme ochutnat sladký moment přítomnosti a možná pochopení našeho smyslu bytí.

Jóga se někdy popisuje jako stav, kde nám nic nechybí. (Shri Brahmananda Saraswati) A to může být krásný stav bytí. Lehký a laskavý. Praxe aparigrahy nám může ukázat, zda to, co vlastníme, nakonec nevlastní nás. Aparigraha může znamenat svobodu, radost z toho, co užitečně používáme a jaké dobro můžeme konat. Ve svém životě, ve svém okolí a ve světě.

Jak vnímáte vy, vztahy k tomu, co vlastníte? Je to rovnocenný, vyvážený vztah nebo je někde přesila :-) a něco vás tíží a táhne dolů, k čemu máte emoční vazby. 

A jako vždy, je to praxe. Něco, co trénujeme. Jamy a nijamy mohou v jógovém životě pomáhat jako kroky a nápovědy k lehčímu(ne vždy snadnějšímu), svobodnějšímu, zdravějšímu a radostnějšímu životu.

S láskou a úctou vždy, Naďa.