Červenec

09.07.2023

APARIGRAHA - pátá jama v Pataňdžaliho Jóga Sútře

aparigraha-sthairye janma-kathantā-sambodhaḥ
PJS 2.39

  Když se jógin utvrdí v aparigraha, nevlastnění, pozná minulost, přítomnost i                               budoucnost a uvědomí si, jak a proč žije.

Aparigraha znamená nepřijímání darů, nehromadění, oproštění se od chamtivosti, oproštění se od strnulosti myšlenek a od lpění na paradigmatech a názorech. V pozitivním smyslu je uchopování nahrazeno praktikováním štědrosti, vděčnosti, spokojenosti a úcty. Sthairye znamená být v této praxi stálý, stabilní a plně důvěřující.

V USA je jedním z hlavních rodinných svátků Den díkůvzdání. Pro původní obyvatele Ameriky připomíná příchod evropských osadníků a následnou genocidu a nucené přesídlení a je národním dnem smutku. Po Dni díkůvzdání následuje Černý pátek, první den nákupního šílenství, které trvá až do Vánoc. Ironií osudu se tento den shoduje s Dnem indiánského dědictví. "Děkování" by mělo být o vděčnosti za bohatou úrodu a další dary, které máme tendenci považovat za samozřejmost. Pro mnohé se však Den díkůvzdání stal dnem obžerství, kdy je ignorováno porážení 46 milionů krocanů. Chamtivost je dále podněcována masovou manipulací spotřebitelů, přičemž se tak maskuje připomínka bohatých kulturních a duchovních tradic původních amerických národů. Chamtivost prvních kolonizátorů se nyní vyvinula v hypnózu, která nadřazuje zisk nad lidi a ekosystémy, přičemž pokračuje v porušování původních území a ohrožuje samotný život na této planetě.

Jama znamená zdrženlivost, abychom se harmonizovali s ostatními bytostmi. Aparigraha jako pátá jama je hluboce provázána s předchozími čtyřmi. Chamtivost je příčinou většiny válek a násilí. Chamtivost přináší pokrytectví, lži a podvody. Chamtivost vede ke krádeži životního prostředí a je příčinou násilného vysídlení 100 milionů lidí a šestého masového vymírání.

Chamtivost je také zdrojem mnoha sexuálních deliktů, zejména obchodování s lidmi, sexuálního otroctví a chovu zvířat.

Vědomé praktikování aparigrahy jako vůdčího principu globální společnosti má potenciál vyvolat masivní změnu paradigmatu a obnovit ostatní jamy. Je v souladu s domorodými praktikami směřujícími k udržitelnosti. V tradicích původních obyvatel Ameriky má životní styl člověka zohledňovat blaho sedmi nadcházejících generací.

Každá duchovní tradice uznává, že jednoduchý život je podpůrný pro praktiky osvícení a duchovní realizace. Mniši a mnišky v klášterech a ašramech mají obvykle jen několik stejných rouch. Někteří používají žebrácké misky na jídlo a almužnu. Strava je často minimální, vegetariánská nebo veganská. Mnozí si holí hlavu, aby minimalizovali své ego, a většina se věnuje karmajóze.

Ásany a meditační praxe jsou o jednoduchosti. Vše, co potřebujeme, je podložka, naše tělo, mysl a dech. Každý den si udělat přestávku, abychom se zbavili vnějších rozptýlení, chtivosti a chamtivosti. Dovolme, aby se objevila potřebná prostornost, díky níž můžeme dosáhnout stavu, kdy nám nic nechybí. V sútře II.39 Mahariši Pataňdžali naznačuje, že praxe aparigrahy nakonec odhalí, proč jsme se narodili. Nejde jen o pochopení minulých, současných a budoucích zrození, ale také o náš skutečný životní cíl.


Autorka textu: Yogeswari