Říjen

03.10.2022

VINYĀSA KRAMA - pohyb s přírodou


सर्वमङ्गलमङ्गल्येशिवेसर्वाथसाधिके

शरण्येत्र्यम्भकेगौरिनारायणिनमोऽस्तुते

om sarva maṇgala-māṇgalye śive sarvātha-sādhike

śaraṇye tryambake gauri nārāyaṇi namostu te

Pozdravujeme Narayani, která je požehnanou matkou mezi vším dobrým. Ó příznivá bohyně, ty jsi ta, která dosahuje každého cíle a která poskytuje útočiště svým oddaným, jsi slavný tříoký, Gauri.                            Durga Saptashati, Část 11

"Když jsou ásany, sled změn, protkány dechem a vědomým záměrem, sladíme se s nepřetržitým tokem, vlnícím se rytmem vesmíru." - Sharon Gannon

Vinyāsa je meditace v pohybu, která propojuje pět složek - záměr, pohled, dech, pohyb a mūla bandha - když jsou praktikovány společně, zázrak je nevyhnutelný! Koordinací všech pěti složek v praxi máme potenciál zažít jógu. Podobně jako hudba, je vinyāsa zážitkem v čase. Ujjāyī dýchání nám dává fyzický zvuk, abychom mohli soustředit naše naslouchání; poskytuje také tempo, načasování pro praxi. Umístěním našich pohybů v čase si můžeme uvědomit vývoj sledu života. Rytmické dýchání slouží jako hudební takt nebo metronom, kterým se sekvence āsany pohybuje jako melodie." Abychom překonali čas, musíme se nejprve stát mistry načasování. Musíme se stát hudebními." - Sharon Gannon

Surya namaskār, neboli pozdrav slunci, se obvykle praktikuje plynulým pohybem v daném sledu āsan s ustáleným dechem, kdy každý pohyb dostane stejný dech. Dech a tělo dohromady tvoří jakousi hudbu.

"Jóga je jako hudba - rytmus těla, melodie mysli a harmonie duše tvoří symfonii života." - BKS Iyengar

Praxe vinyāsy je někdy označována jako "meditace v pohybu". Na rozdíl od praxe v sedě, kde je pozornost zaměřena na jediný předmět, ve vinyāse se doslova soustředíme na vždy přítomný okamžik (kṣaṇa) - meditujeme na samotný čas. Dṛṣṭi/pohled se pohybuje s naší pozorností, naše jednobodově soustředěná pozornost sleduje tok času skrze sled našich akcí. Vzpomeňte si na ty časosběrné filmy, které ukazují celý vývoj květu, protože díky časosběru můžeme vidět, jak každý okamžik vede k dalšímu v nepřerušené sekvenci. 

"Jóga je v přechodech." - David Life

 Studujeme-li tímto způsobem povahu změny, můžeme být také schopni nahlédnout do toho, co je neměnné a věčné. Když cvičíme vinyāsa krama, pohybujeme se prostorem a pozorujeme vše, co se mění, tělo, mysl, prostředí; abychom také vnímali to, co se nemění - věčné Já, konečnou realitu, Brahman.

Praktikování také umožňuje nahlédnout do podstaty příčiny a následku, pohyby jsou zkoumání toho, jak jednáme ve světě. Krišna připomíná Ardžunovi, že zkoumáním moudrého jednání (a moudrého nejednání) je posláním jogína. Studium toho, jak se z myšlenek stávají slova, stávají činy a návyky, nám umožňuje zkoumat vlastní já ve vztahu k ostatním. Tím, že pochopíme, odkud pochází naše motivace a jak naše předsudky a preference ovlivňují naše jednání, zvýšíme své porozumění a empatii pro ostatní a také zvýšíme naši vlastní tendenci jednat ve světě soucitně. Nyní dokonce existují studie, které ukazují, že když se pohybujeme jednotně, náš pocit propojenosti a sounáležitosti se zvyšuje, stejně jako naše sklony k soucitnému jednání.

Důsledná aplikace mūla bandhy propojuje ostatní složky dohromady, dává jim všem energetickou podporu a nasměruje je daným směrem - jako optický kabel, pohybující energií jedním koncentrovaným směrem. Mūla bandha organizuje a řídí energii pěti složek vinyasy. Dṛṣṭi, pohled, se také vztahuje k našemu vidění; vidět božské všude. Vyšší záměr, oddanost - láska ke zkoumání sebe sama, abychom porozuměli našemu propojení - pozvedává praxi ze všedního sledu pohybů k této nepopsatelné zkušenosti - stejně jako noty na stránce nemohou zprostředkovat pocit hudby, pouze tóny v kombinaci s nástrojem, hudebníkem a géniem ducha.


Originál zde.