Mūla Bandha - jak na ni

Zakladatel Jivamukti David Life zjišťuje, že cvičením mūla bandha je tělo méně připoutané k zemi.

V čisté, vyleštěné vybetonované místnosti jsme byli jen tři - a on. Byla to naše první lekce s tímto světově uznávaným mistrem jógy. Snažil se dobře vyjádřit anglicky, ale to, co nedokázal vyjádřit slovy, se projevilo jeho dotykem, dotykem, který vyjadřoval jeho léta oddané jógové praxe.

Zpocení jsme se pro ten den dostali na konec našich ásan. V plné lotosové pozici jsme položili dlaně podél stehen a tlačili dolů a zvedli naše pozadí z podlahy v předstírané levitaci. Najednou, když jsme se snažili zůstat ve vzduchu, tento impozantní muž začal křičet: "Kontaktujte Uran!"

Kontaktovat Uran? O čem to sakra ten chlap mluví? Přemýšlel jsem. Měl jsem vize malých zelených lidí a obíhajících vesmírných stanic. Nevím, jak dlouho mi trvalo, než jsem si uvědomil, že to, co můj učitel ve skutečnosti říkal, bylo "Stáhněte si konečník, stáhněte si konečník". (anglicky contract your anus)

Snažil se nám říci, abychom uplatňovali mula bandhu, energetický zámek, který umožňuje jogínovi provádět ty nejnáročnější úkoly s malým nebo žádným úsilím.

Nyní, o více než 10 let později, si uvědomuji, že "kontaktování Uranu" není špatnou metaforou toho, co mi duchovní mistr skutečně říkal, abych udělal. I když se může zdát, že jde o jednoduchý fyzický pohyb, stažení vašeho konečníku s vědomím může být prvním krokem na cestě ke kontaktování vaší vesmírné identity.

"Mūla Bandha" krok po kroku

Slyšeli jste někdy na hodině jógy instrukci "Aplikujte mūla bandha" nebo "Použijte zámek"? Měli jste podezření, že většina studentů - možná včetně vás - neměla ani tu nejmlhavější představu, jak by na to měli jít? Učitel často zmiňuje mula bandha, ale nikdy nevysvětlí, co to znamená nebo jak to udělat.

V sanskrtu "mūla" znamená kořen; "bandha" znamená zámek nebo vazbu. Nejen fyzicky, ale také jemnějšími způsoby je mūla bandha technikou pro zadržování a usměrňování energie spojené s čakrou mula-dhara ("kořenové místo"). Mūladhara čakra, umístěná na špičce páteře, představuje stupeň vědomí, kde dominují základní potřeby přežití.

"Mūla" také odkazuje na kořen všeho jednání a kořenem každého jednání je myšlenka. Když začneme zušlechťovat své myšlenky - omezovat a svazovat záměry za našimi činy - činy samotné se zjemňují. Při cvičení jógy spojujeme své tělo a mysl, omezujeme své impulsy do uspořádaných kanálů etiky, individuální odpovědnosti a správného jednání.

Je možné, že se učitelé vyhýbají vysvětlování mūla bandha, protože jim připadá trapné mluvit o anatomii pánevního dna. Ale výhody plného porozumění mula bandha daleko převažují nad všemi utrpěnými rozpaky. Důvodem, proč člověk praktikuje jógu, je mít zkušenosti, které překračují banálnost, a bandhy - spolu s ásanami, krijemi (očišťující akce), layou (meditativní vstřebávání), jamami (etické omezení) a dharana (koncentrace) - jsou jógové techniky, které mohou vést k transcendenci

Proč používat Root Lock?

Říká se, že mūla bandha protíná brahma granthi, energetický uzel našeho odporu vůči změně, který spočívá v múla-dhara čakře. Na fyzické úrovni cvičení múla bandhy vytváří pozornost v podpůrném svalstvu pánve. To zvyšuje stabilitu pánve, a protože pánev je sídlem páteře, její stabilita vytváří bezpečné prostředí pro pohyb páteře. Mula bandha tedy posiluje - a učí důležitosti - pevný základ, který by měl být základem jakéhokoli pohybu.

Mūla bandha také zvedá a stlačuje střeva a spodní část břicha. To vytváří pevný základ, platformu pod dechem, která umožňuje zvýšit nebo snížit tlak uvnitř trupu a usnadnit pohyb. Bandha vytváří lehkost a plynulost; když je správně aplikována, tělo je méně vázáno k zemi a více pohyblivé.

Postupným zjemňováním se mula bandha stává méně svalnatou a jemnější, energičtější a éteričtější. Tento pohyb zvenčí dovnitř, od světského k vzácnému, od nevědomí k osvícení, je základním vzorem transcendentálního jógového probuzení. Na energetické úrovni nám mūla bandha umožňuje cítit, omezit se a poté nasměrovat naše energie k osvícení. Konečně, když praktikujeme múla bandhu na nejvyšší úrovni, jogín vidí božství ve všem s vyrovnaností a odpoutaností.

Jak aplikovat Mūla Bandhu

Na fyzické úrovni se mula bandha skládá z kontrakce, svalového zvedání pánevního dna. Ačkoli samotná pánev je primárně kostěná struktura podporovaná vazy, pánevní dno se skládá ze svalových vláken a fascie (pojivové tkáně). Tyto tkáně se složitým způsobem protínají a překrývají; pro naše účely můžeme pánevní dno rozdělit na tři svalové úrovně, z nichž každou lze samostatně vnímat a pohybovat.

Nejpovrchnější fyzická úroveň mūla bandhy odpovídá pokynu "stáhněte si konečník". Pokud si nejste jisti, zda této kontrakci rozumíte, umístěte prst do análního otvoru nebo na něj a střídavě jej zavírejte a vytahujte ven. Pohyb ven je špatným směrem.

Technicky vzato, izolace kontrakcí análního svěrače není mūla bandha, ale sestřenice zvaná ashvini ("úsvitový kůň") mudra, pojmenovaná podle poněkud zvláštním zvyku, který mají koně šustící řitním svěračem. Ale stažení análního svěrače poskytuje bránu do hlubších vrstev mūla bandhy. Tento sval je spojen vazy s hrotem páteře; když ji stáhnete, vytáhnete mūla-dhara čakru nahoru, jako v mūla bandha. Nakonec, když je mūla bandha správně aplikována, řitní otvor změkne a zvedne se do těla. Zpočátku pravděpodobně nevědomě stáhnete další svaly pánevního dna spolu s análním svěračem. Dalším krokem ve zdokonalování vaší mūla bandhy je vytřídit některé z těchto dalších nevědomých kontrakcí a učinit je vědomými.

Střední fyzická úroveň mūla bandha zahrnuje izolaci kontrakcí hráze (oblast mezi řitním otvorem a genitáliemi) a perineálního těla (které se rozprostírá dovnitř od hráze a je vkládacím bodem pro osm svalů pánevního dna) - bez kontrakcí, anální svěrač.

Pro nahmatání hráze zatlačte prstem do prostoru mezi řitním otvorem a šourkem nebo stydkými pysky. Nebo, ještě lépe, sedněte si na pár minut s tenisovým míčkem nebo patou nohy umístěnou v prostoru mezi řitním otvorem a genitáliemi. Střídejte anální a perineální kontrakce, dokud neucítíte rozdíl. S určitými zkušenostmi zjistíte, že můžete zdokonalit své prožívání mūla bandhy tím, že se přesunete hlouběji do pánve přes izolaci hráze. Toto zjemnění nese kontrakci bandhy dovnitř a nahoru, což vám dává fyzický zážitek z jógového procesu přechodu od vnějšího k vnitřnímu uvědomění.

Kontrakce mūla bandhy na nejhlubší fyzické úrovni je podobná Kegelovým cvičením používaným k nápravě močové inkontinence a posílení poševních stěn po porodu. Chcete-li najít tuto úroveň mula bandhy, nacvičujte skoro začátek močení a pak přerušte tok. Alternativně mohou ženy zasunout prst do pochvy a stáhnout svaly používané k přerušení močení: Cítíte-li na vloženém prstu těsnost, mačkáte ty správné svaly. Ale izolovaná kontrakce svalů, které řídí tok moči, je ve skutečnosti vadžroli nebo sahajoli mudra. Pro plnou mūla bandhu musíte také zvednout pánevní bránici, většinou stažením svalů nazývaných levator ani. Tato bránice je nejvnitřnější vrstvou pánevního dna, smyčkou svalů, která se táhne od stydké kosti ke kostrči a podpírá horní polovinu pochvy, dělohu, močový měchýř, prostatu a konečník. Kromě podpory všech těchto orgánů pomáhá pánevní bránice také regulovat činnost střev.

Když se naučíte aplikovat mūla bandhu a zapojit tuto hlubokou vnitřní kontrakci, ucítíte zdvih pod močovým měchýřem, vagínou a dělohou (nebo prostatou) a konečníkem. Uvolněte povrchové svaly a vnímejte tuto kontrakci hluboko uvnitř, na spodní části břicha. K izolaci této kontrakce pánevní bránice nepoužívejte žádné extra svaly. S praxí zjistíte, že je možné zvednout dno pánve hluboko uvnitř, aniž by došlo ke stažení řitního otvoru nebo vnějších vrstev hráze.

Hlubší dílo Mūla Bandhy

Nakonec zjemnění mūla bandha začne integrovat nejen tělo, ale také mysl. Bandha se vnáší ještě hlouběji do vaší psychiky a prostupuje váš život.

Mūla bandha, stejně jako cvičení ásan, je určena k čištění pránámajakošy - jedné z jemných, pětivrstvých vrstev energetického těla. Na pránické úrovni mūla bandha přesměrovává energii apány, aspekt prány v těle, který přirozeně proudí dolů z pupku. Když přesměrujeme energii apány nahoru, abychom se spojili s přirozeným vzestupným pohybem prány směrem k osvícení, přesměrujeme obrovské množství energie směrem k vyšším úrovním vědomí.

V této fázi praktikování mūla bandhy znamená, že se snažíme nedovolit, aby světské starosti stály v cestě božským aspiracím. Nikdy nedovolíme, aby špatné řeči nahradily dobré řeči; nikdy nedovolíme, aby nesprávné jednání nahradilo správné jednání; vyhledáváme dobrou společnost a vyhýbáme se špatné společnosti. Jak jednou řekl jeden z mých učitelů: "Vaše praxe (a váš život) by měl být vždy prováděn tak, jako by šlo o focení... s Bohem jako fotografem."

Na nejhlubší úrovni jemnohmotného těla - na úrovni ánanda (blaženosti) - aplikace mūla bandhy znamená spojení normálně vycházejících smyslů dovnitř. Normálně hledáme štěstí mimo sebe. Ale jakákoli blaženost, kterou najdeme zvenčí, je dočasná, i když může být velmi opojná.

Pratjáhara (vnitřní stažení smyslů) bylo popsáno jako vidění minulých vnějších rozdílů, abychom viděli vnitřní podstatu všech věcí. Když omezíme svůj vnější pohled, abychom posílili jednotnou vizi jógy, otevřeme třetí oko, oko vhledu.

Abychom toho dosáhli, musíme mít víru a věnovat své úsilí tomu, abychom sloužili potřebám a ukončili utrpení všech cítících bytostí. Namísto neustálého zaměřování se na rozdíly začínáme vnímat vnitřní stejnost.

Mohlo by se zdát překvapivé, že taková vesmírná cesta může začít tak pozemským směrem, jako je "Stáhněte si konečník". Ale jak unikáme gravitační síle, shazujeme opotřebované odpalovací zařízení a začínáme stoupat. Učíme se používat stále rafinovanější prostředky, abychom se bez námahy posunuli k cíli, kterým je jóga - kontaktování nejen Uranu, ale celého vesmíru.


Autorem článku je spoluzakladatel Jivamukti Yoga Metody David Life. Já jsem si článek dovolila přeložit pro naši denní praxi a používání. Snad bude článek k užitku. Óm Shantih.