Červen

03.06.2024

ZVUK OM

autorka: Anna Lunegova | Červen, 2024 (překlad Naděžda Brzobohatá

PJS 1.28

Taj-japas tad-artha-bhāvanam

Zpívejte a opakujte OM a uvědomte si božské v sobě.

Překlad:  Manorama

"... a zaznělo okamžitou bolestí, otřáslo tělem vesmíru řídkým vzduchem a ohněm, posvátné slovo Óm."

Takto popisuje velký ruský básník Nikolaj Gumiljov (1886-1921) vliv praxe odříkávání mantry Óm na starověkého Draka.

Jógové texty říkají, že praktikant může slyšet vibrace vesmíru a dokonce se dostat za hranice zvuku. Stejně jako jsou ryby ve vodě, tak i lidstvo je v neustálé vibraci, ale neslyší ji. Schopnost slyšet souvisí s rozvojem vědomí. Sharon Gannon nás upozorňuje na pozornost: od naslouchat - slyšet - vědět - stát se - být.

V hinduismu a védské tradici je Óm prvotní zvuk, posvátná mantra, vibrace vesmíru, fonologický projev Absolutna. Staří lidé tento zvuk nazývali Šabda Brahman. Tento zvuk je často interpretován jako symbol Trimurti (Brahma, Višnu a Šiva).

Óm je považován za symbol tří hlavních véd: Rigvéda, Jadžurvéda a Samavéda. Mnoho nejdůležitějších upanišad začíná prvotním a posvátným Óm (např. Brihadaranjaka upanišada, Taittirija upanišada, Mandukja upanišada, Íša upanišada).

Mantra Óm se skládá ze tří zvuků A + U + M, které symbolizují triády naší reality: stvoření, zachování a zničení; nebe, vzdušný prostor a zemi; touhu, poznání a čin; tělo, mysl a jejich jednotu.

Jako součást mantry OM TAT SAT je slabika Om zmíněna v Bhagavad-gítě (17,23), kde se říká, že tato tři slova "od počátku stvoření slouží k označení Nejvyšší Absolutní Skutečnosti".

Mandukja upanišad je celá věnována rozboru různých aspektů Óm. Tato slabika je ztotožněna s časem v jeho trojím aspektu - minulostí, přítomností a budoucností. Jednotlivé složky Óm (A, U, M) odpovídají určitému stavu vědomí: džagrat - bdělost (A), swapna - spánek se snovým stavem (U), sušupti - hluboký spánek (M) a ticho po Óm - turija, které je mimo všechny tři stavy.

Technika vyslovování hlásky Om je podmíněně rozdělena do tří časových období. Každá ze složek Óm (A, U, M) vzniká a udržuje se v různých částech těla: A v oblasti hrudníku, U v oblasti krku a M v oblasti hlavy, jejíž ozvěna postupně zaniká v oblasti temene.

Podobné techniky lze nalézt v traktátech jógové tradice Natha a Gorakha. V Dhjána-bindu upanišadě se říká, že v pránájámě "Brahma je naplnění, Višnu je zadržení a výdech je Rudra (Šiva), takto se vykládá pránájáma".

Jógin odhodlaný dosáhnout svého cíle by měl vyslovit zvuk Óm a pochopit, co představuje. To by měl dělat proto, aby poznal zdroj vesmíru tím, že probudí své spící vědomí.

Moderní život nám samozřejmě diktuje své úkoly, ale pokud pochopíme sílu vědomostí, které získáme, zejména pokud pochopíme posvátný význam zvuku Om, pak si uvědomíme, jakou šanci jsme dostali, a budeme schopni využít moderní technologie a výhody k uvolnění času pro realizaci skutečných cílů. Doufejme, že znalosti získané v procesu praxe nás spojí se sebou samými i s ostatními.