Září 2021

11.12.2021

JEDNODUCHÝ ŽALUD


सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर् भवतु 

सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु


Sarveṣāṁ svastir bhavatu Sarveṣāṃ śāntir bhavatu
Sarveṣāṃ pūrṇaṃ bhavatu Sarveṣāṃ maṇgalaṁ bhavatu


Nechť je vše příznivé pro všechny. Nechť všichni zažívají mír. Ať je plnost pro všechny. Ať je blahobyt pro všechny.

Na mém oltáři leží jednoduchý žalud, je malý a vejde se mi do ruky. Denně mi připomíná rčení "Velké duby rostou z malých žaludů". V tomto žaludu se skrývá potenciál započít celý dubový les. Vše, co je potřeba, je vsazení do země, čas na rašení, pěstování, pečování a stávat se vším, čím může být, aby si svůj skutečný potenciál uvědomil. Žaludy jsou považovány za symbol míru, představují prosperitu a duchovní růst, to vše v jednom nebo dvou malých semenech. V roce 1969 zahájili John Lennon a Yoko Ono mírový projekt, posílali světovým vůdcům dva žaludy umístěné v malé krabičce spolu s dopisem na podporu míru zasazením žaludů a jak John řekl "Dej šanci míru". V pozdějším rozhovoru pokračoval a vysvětlil: "Dostali jsme reakce na posílání žaludů - různí představitelé států žaludy doopravdy zasadili, spousta z nich nám napsala se svými odpovědi na obdržené žaludy. Poslali jsme žaludy prakticky každému na světě". Jako míroví aktivisté Lennon a Ono použili svou platformu k zahájení konverzace, která zpochybnila establishment, vládu a současný stav. Lennon také hlasitě proklamoval svůj pocit, že hnutí hippie nefungovalo, takže bychom to měli zkusit znovu a s novým hnutím.

Slovo mír znamená osvobození od výtržností, od narušení, stav bez násilí, nebo období, kdy není válka a nebo válka skončila. Lidé v průběhu dějin vedli války proti těm, kteří jsou utlačováni, považováni za slabší nebo těm bez hlasu, kteří nemohou mluvit sami za sebe. To pochází z hluboce zakořeněného místa narušení uvnitř našeho vlastního já, stavu avidyā, který je jedním z pěti Kleśů v józe -nesprávné identifikace vědomí, že to, co děláme druhým, děláme nakonec i sobě. Stav nevědomosti, ne stav míru. Být bez narušení znamená, jít k příčině toho, co nás znepokojuje. To je to, co nám říká Jóga, jít hluboko, podívat se pod povrch toho, co narušuje naše vlastní srdce, tělo a mysl. Nahlédnout hluboko dovnitř a rozvíjet stav vyrovnanosti mysli, který ztělesňuje mír. Stav klidu a z tohoto stavu zasít semínka míru v sobě a kolem sebe. Tento mír je vaší vlastní pravou povahou, která je radostná, mírumilovná a spokojená.

V cyklu počínajících válek také v celé historii vidíme vzestup mírových hnutí, která zahrnují protiválečná hnutí a jednotlivce, kteří hnutí zahájili. Hnutí znamená změnu pozice, je definováno, jako skupina lidí s určitým názorem, který dokáže změnit postoj a způsob života jednotlivců. Jak ukázali Gándhí, Martin Luther King a Greta Thunbergová, jedinec s takovými názory může inspirovat generaci.

Jedna bytost může ovlivnit změny politicky a sociálně prostřednictvím mírových protestů a akcí. Black Lives Matter, aktivisté v oblasti klimatu a aktivisté za práva zvířat nadále využívají poselství hnutí k dosažení pozitivní změny ve společnosti. Násilí na jakékoli skupině jednotlivců je opakem míru. Symbol žaludu byl v novější době nahrazen pokleknutím.

Svámí Nirmalananda, jeden z guruů našich učitelů, během svého života napsal mnoho dopisů světovým vůdcům a propagoval mírumilovný způsob bytí. Učil, že meditace je způsob, jak se vrátit k sobě. Sedět tiše na jednom místě a vypořádat se se svou myslí. V jádru tohoto sebezkoumání se nám zjevuje naše Pravé Já. V knize A Garland of Forest Flowers uvádí: "Každý z nás by měl mít svobodu pracovat na svém osudu v míru, svobodě a štěstí, aniž by poškodil zájmy ostatních. Na konci Rishiho každodenní meditace se modlili, aby byly všechny světy šťastné a prosperující. Podstatou jejich poselství bylo uvědomit si Já a žít se stejnou vizí a vyrovnaností mysli ".

Předpokládá se, že Śantiḥ Mantra (Mantra míru) "Sarveṣāṁ Svastir Bhavatu" pochází z Bṛhadāraṇyaka Upaniṣadu, ale není ve své původní podobě. Tehdejší lesní rišiové /jógini předávali učení hledajícím, kteří se zajímali o poznání Já, prostřednictvím rozpoznání univerzální přítomnosti jednoho, který je obsažen v mnoha. Přání pro přízeň, mír, plnost a prosperitu pro všechny rozvíjí postoj, kde jinakost mizí a jóga nebo propojenost, se stává stavem svobody. Ahiṃsā stav neubližování/nenásilí je také postoj, který podporuje mír. V józe je jáma-ahiṃsā prvním krokem podle mistra Pataňdžaliho v jógových sútrách. Pataňdžali nám v Sutře 2.35 ahiṃsā-pratiṣṭḥāyāṁ tat-sannidhau vaira-tyāgaḥ říká, že když žádné jiné bytosti neublížíme, žádná jiná bytost neublíží nám. Těm, kteří se zajímají o jógu, je jasnou zprávou, že způsob, jakým se chováme k druhým, s respektem, důstojností a láskou, je cestou k osvícení a štěstí.

Jsme součástí hnutí Jógy, linie našich učitelů a jejich učitelů před nimi, která nás povzbuzuje usilovat o mír pro všechny bytosti. Navázání spojení, která propojí mírová hnutí minulosti se současností. Zasejte semínka míru do vlastního srdce a věnujte své skutky míru a svobodě pro všechny.

Na mém oltáři leží jednoduchý žalud, je malý a denně mi připomíná, co může vyrůst ze srdečného a upřímného záměru.

Originál: zde