Úplněk ve znamení Berana

09.10.2022

"Buďte jako voda, která si razí cestu trhlinami. Nebuďte asertivní, ale přizpůsobte se předmětu a najdete cestu kolem něj nebo skrz něj. Pokud ve vás nic nezůstane strnulé, vnější věci se samy odhalí.

Vyprázdněte svou mysl, buďte beztvarí. Beztvaré, jako voda. Pokud dáte vodu do šálku, stane se šálkem. Dáte vodu do láhve a stane se z ní láhev. Když ji dáte do konvice, stane se z ní konvice. A tak tedy, voda může téct nebo narážet. Buď voda, příteli." (Bruce Lee)

Dnešní úplňkový den a pár dnů před i po, je ve znamení léčení. Ale ne skrze kontrolu, sílu a něco napravovat, ale skrze oddání se. Možná cítíte, že jste došli do bodu, kdy už nic jiného nefunguje, vše jste vyzkoušeli a již nelze jít stejným způsobem, jako doposud. Když si dovolíme se oddat, v angličtině pěkné slovo surrender, vyvstává příležitost k přijetí, odpuštění, puštění a s těmito kvalitami vzniká i prostor pro kreativitu a možnosti bytí.

K bytí ve stavu přijetí, ne boje a vzdoru, ale moudrosti, že i naše pády, nemoci, smutky, deprese, tlaky, opětovná zranění jsou pro nás dveřmi k hlubšímu poznání sami sebe, intuici, potenciálu ke služně druhým, a že můžeme vést krásný život.


Nechme se plynout tak, jak plyne voda, jdeme dál, nechme se inspirovat, pohybujte se, třeba jděte běhat, vyjeďte na kole, zatančete si. Pohyb vede k inspiraci, uvolnění skrze pohyb přináší úlevu na fyzické úrovni, tak i emoční a všech vrstev našeho bytí.
Život není o stagnaci, ale o pohybu. O přesunu energie a pohyb to nemusí být veliký, stačí málo.


Zkuste se vyhnout hádkám, zkuste sundat masku, pokud cítíte, že jste ji museli mít z různých důvodů nasazenou, ať už v jakémkoliv vztahu. Je čas odhalit své já, pochopit se a rozhodnout se, kým a jak chceme být.
Voda dokáže uhasit jakýkoliv oheň, který v sobě nosíme a je úplně mimo kontrolu. Energie dnešního úplňku může být obojí, vrtkavá, nestálá a těkavá a na druhé straně léčivá, konejšivá a lehká. Protože život může být obojí, chaotický a krásný.


Plnohodnotný úplňkový čas nám přeji, 
s radostí vždy. Naďa..

#fullmooning #full #complete #surrender #letgo #acceptance #messandbeauty