Srpen

31.07.2023

Śauca - naše Matka: Země

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिनियमाः३२॥

śauca-saṃtoṣa-tapaḥ-svādhyāyeśvara-praṇidhānāni niyamāḥ

Nijamy jsou:

Śauca - Čistota

Santosha - Spokojenost

Tapah - Sebekázeň

Svadhyaya - Sebevzdělávání

Išvara-Pranidhana - Oddanost Bohu

Pět nijam jsou pravidla (co dělat) a představují druhou část cesty aštanga jógy.  PJS 2.32

~Překlad Sharon Gannon

Jóga je kontemplativní praxe. Používáme různé myšlenky a koncepty, abychom se přiblížili k větší pravdě. Śauca (čistota) [sauča] je první z nijam (co dělat), které se objevují v knize mistra Pataňdžaliho - Jóga sútry. K formulování přesného chápání śauce můžeme využít svět přírody. Možná jste měli to potěšení procházet se podél nedotčené tekoucí řeky a pozorovat vrozený klid a čistotu křišťálově průzračné vody, jak ji gravitace táhne po proudu. Voda se přirozeně čistí, jak teče korytem řeky a mísí se s minerály a živinami planety. Nebo jste možná seděli u táboráku pod širým nebem a sledovali, jak uhlíky pomalu spalují polena na dřevěné uhlí. Oheň spaluje a ničí, ale jeho popel zanechává půdu úrodnou a výživnou. Tento tok samoléčivé energie nám odhaluje regenerační schopnost světa přírody, jehož jsme stejně tak součástí.

"Lidská bytost je součástí celku, celku, který nazýváme vesmír," řekl Albert Einstein. Harmoničtější integrace s rytmy přírody nám pomůže porozumět śauce.

Naše biologie se projevuje jako prodloužení planety. Náš imunitní systém funguje optimálně, když je vystaven různým přírodním podmínkám. Hraní si v hlíně, procházky v lese, tyto věci mohou znít romanticky, a také jsou, nicméně měly by nám také připadat důvěrně známé, jako něco, co děláme každý den. A ne něco, čemu se vyhýbáme a na co si nikdy neuděláme čas. Uvědomění si, že vy a biologická rozmanitost planety jste jedno, vám neotevře cestu k ničemu menšímu než ke změně identity.

Thich Nhat Hahn by slavně řekl, že my a planeta "Inter-be". To znamená, že bez Země by nebylo člověka. Pochopení našeho vztahu se Zemí nám jako lidem umožňuje rozšířit se za hranice sebe sama prostřednictvím přímé zkušenosti. Vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme, jídlo, které jíme, bez toho bychom nemohli "být". Naučíme-li se planetu správně milovat, získáme mnoho poznatků o śauce.

Voda, kterou pijeme, má zásadní vliv na naši mysl a tělo. V lidském těle probíhá více než 37 miliard biochemických reakcí za sekundu, z nichž každá je závislá na vodě. Přesto studie zjistily, že 75 % lidí je chronicky dehydratovaných, zatímco výrobní odvětví po celém světě znečišťují a poškozují náš přístup k čisté vodě. Péče o naše tělo pitím velkého množství kvalitní čisté vody je nezbytná a jde ruku v ruce s naší povinností jako správců země zajistit, aby naše voda tekla navždy čistá a průzračná. Domorodé obyvatelstvo po celém světě prokazuje posvátné spojení s vodou; měli bychom ho okamžitě napodobit. Kéž se naučíme, jak metaforicky i fyzicky očistit naše spojení s posvátností vody.

Zdravé tělo podporuje zdravou mysl. Zdraví a vitalita fyzického těla jsou platformou, kterou využíváme k vytváření nových a inovativních nápadů v boji proti neustále se vyvíjejícím požadavkům na život na planetě Zemi. Měli bychom si uvědomit, že tělo je organický biologický organismus, který se vyvíjel po miliony let přizpůsobování na planetě Zemi. Tyto adaptace probíhaly v zahradě Matky Země. V zahradě, kterou zahřívá Slunce. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak podpořit zdravé fyzické tělo, je sluneční světlo. Vitamin D, který je nezbytný pro procesy regenerace buněk, se v těle vytváří při vystavení slunečnímu záření. Hřejivé sluneční paprsky nám pomáhají očistit naše tělo i mysl.

Méně šťastní lidé na světě jsou závislí na tom, zda rychle a účinně provedeme nezbytné úpravy naší kultury. Blud, že jsme nadřazení a odděleni od "celku života", nás izoluje a sterilizuje. Smíření může začít již dnes. Trénujte svou mysl a oči, abyste hledali a vážili si rozmanitosti v každém prvku svého života. Vzdělávejte se v oblasti přirozených procesů světa a získejte znalosti, které převáží misky vah směrem k opětovnému začlenění lidstva do "celku". Teprve až dosáhneme harmonie s přírodou, bude zajištěna naše čistota.


Originál: zde.