Srpen

01.08.2022

DHYĀNA: BE STILL. BE HERE NOW.


tatra pratyaya-eka-tānatā dhyānam

Když zaměříte svou pozornost (duševní energii) na jeden objekt nebo když zafixujete svou mentální sugesci na jednu myšlenku a budete ji tam nepřetržitě držet bez rozptylování, výsledkem je meditace (dhjána).

PJS 3.2.

Vědci vypočítali, že během jednoho dne v našem moderním světě spotřebujeme pětkrát více informací než lidé před 30 lety. V důsledku toho se naše koncentrace snižuje. Když zavíráme oči k praxi meditaci a jsme požádáni, abychom se zaměřili například na dech, spíše než na vnější podněty, naše schopnost soustředit se zmenší na sekundy. Mysl neustále hledá nějaký druh stimulantu - odkazující na minulost nebo budoucnost, na něco, k čemu jsme emocionálně připoutáni. Odolává přítomnému okamžiku a dechu tohoto okamžiku. Může to být způsobeno naším silným přesvědčením, že štěstí má být dosaženo v nějaké nadějné budoucnosti - až budou splněny všechny naše touhy a vyřešeny všechny minulé problémy - a tady vždy hledáme lepší teď, takže přítomný okamžik je pomíjivý okamžik, jak v meditaci, tak v každodenním životě.

Mistr Patañjali definuje jógu jako zastavení kolísání mysli. Když neúnavné myšlenky ustanou, Vidoucí se usadí ve své vlastní přirozenosti a jedinec rozpozná jeho pravou podstatu jako svarupu. Jinak, říká, že se člověk ztotožňuje pouze se svými myšlenkami.

Meditace je proces poznávání své mysli, věnování pozornosti tomu, co se děje uvnitř, úplně, se všemi jejími temnými zákoutími a hluboce zakořeněnými saṃskāra (jemné otisky způsobené zážitky), které často způsobují strach, úzkost a depresi -uvnitř a konfliktní vykořisťování a nadvláda navenek.

To je důvod, proč na začátku meditační praxe, pokud již člověk nemá sattvickou mysl s přirozenou schopností stát se kontemplativní a ve vztahu k přítomnému okamžiku, se s největší pravděpodobností setká tváří v tvář s vnitřními zkušenostmi, které mají daleko k míru a blaženosti. Pokud je mysl tamasická, můžete jednoduše usnout během několika minut po zasednutí; pokud je mysl rajasická, objeví se neklid a zuřivé myšlenky. Hluboce zakořeněné komplexy, fobie a obavy mohou vyplout na povrch, ale to je nevyhnutelná součást procesu. Prostřednictvím meditace samotné tyto mentální nečistoty vyplouvají na povrch, jsou pečlivě ošetřovány a rozpouštějí se ve světle čistého pozorování. Důsledné, nepřetržité cvičení s vírou v jeho účinnost je klíčem ke spalování nečistot.

Další překážkou meditace je tělo a jeho neustálé volání o pozornost skrze nepohodlí - bolest sem, svědění tam. Patañjali popisuje āsanu jako pohodlné a stabilní usazení, ale dostat se tam vyžaduje čas a praxi. Cvičení ásan je velmi užitečné pro meditaci, protože odstraňuje a předchází nemocem těla a mysli, posiluje nervový systém a činí tělo pružným a silným pro delší sezení bez fyzického nepohodlí. Když se tělo uklidní a může být v klidu, mysl bude následovat. Sami o sobě můžeme k āsaně přistupovat jako k formě aktivní meditace.

Jak se mysl stává více sattvickou meditací a dalšími praktikami - jako je studium písem, āsana, prāṇāyāma, opakování mantry a mnoho dalších - povaha myšlenek v meditaci se mění. Často se objeví úvahy o učení Pravdy a jejich pochopení a asimilace se prohloubí, takže se člověk nakonec stane moudrostí, kterou předávají naši učitelé. Jak říká Sharon Gannon, posouváme se od "poslouchání k uslyšení, k vědění, ke stávání se a býtí."

S.N. Goenka, učitel meditace Vipassana, říká, že existují pouze dva faktory pro měření pokroku v meditační praxi: soucit a vyrovnanost. Pokud se tyto nevyvinou, technika nemusí být praktikována správně, říká, a musí být revidována. Když je meditace součástí vašeho každodenního života, ahiṃsā (neubližování) se přirozeně objeví spolu s klidem a stabilitou mysli.

Existuje velké množství různých meditačních technik. Pataňdžali v sútře I.39 říká yathābhimata-dhyānād vā: "Také meditací jakýmkoli způsobem nebo na jakýkoli předmět, který je příjemný, pole mysli dosáhne stability". Všichni máme různé sklony podle našich minulých zkušeností a můžeme být přitahováni k meditaci na různé předměty jako ústřední bod: obrazy různých božstev, mantra, pocity těla, dech, čakry, zvuk nebo jakákoli jiná forma nebo beztvarý předmět, jež je přijatelné. V lekcích Jivamukti jógy používáme uvědomování si dechu pro jeho univerzálnost a slova "nech být". Je to forma meditace na mantru. Ať už je zvoleno cokoli, praxí je nasměrovat mysl k tomu s pevným odhodláním a nenechat se frustrovat nebo porazit, když si uvědomíte, že je těžké zůstat u vybraného předmětu byť jen jednu minutu. Opakovaným přiváděním pozornosti zpět k vybranému předmětu se vteřiny promění v minuty, pak minuty v hodiny a koncentrace posílí a nakonec se změní v meditaci - když zůstanete s předmětem dlouho nehybní a nepřerušovaní (dhjána). Vždy bychom si měli připomínat, že vytrvalost je klíčová.

Prozkoumávejte prostřednictvím přímé zkušenosti v meditaci - co je to za tělo? Co je to za mysl? A co je to, co dokáže pozorovat tělo a mysl? Co je v pozadí každé myšlenky a každé zkušenosti? Odkud se objevují a kam jdou? Tak se ve tmě za zavřenýma očima v meditaci posuňte hlouběji do jemnějších vrstev reality a objevte ve vnitřním světle celou existenci, od které jste nikdy nebyli odděleni - Sat-cit-ānanda - Pravda, Vědomí, Blaženost - vaše základní přirozenost. Toto uznání jedné sdílené bytosti, která má mnoho jmen, jako je Bůh, čisté vědomí, Věčné Teď, duch a láska, je vysvobozením z našeho vnímaného otroctví.

Štěstí, stejně jako neštěstí, je 100% vlastní odpovědnost.

Meditujte. Poznejte sami sebe. Buďte šťastni.


Originál: zde


POJĎME SPOLU MEDITOVAT

Srdečně vás zvu na jeden měsíc společné meditace. FB skupina výhradně slouží pro sdílení zkušeností, které se s meditací pojí. Každý sám za sebe plus sdílení zkušeností. Není třeba nic o sobě psát, stačí se do supiny přidat. Byla bych ráda, kdyby tato virtuální společnost (satsang) posloužila jako podpora pro naši denní praxi. Praxe nemusí být dlouhá, 5 minut denně stačí, důležitá je konzistence, vytrvalost a upřímnost. Budu se těšit na naši společnou praxi a sdílení.

S radostí vždy, Naďa.

ODKAZ NA SKUPINU ZDE.