Srpen 2021

11.12.2021

Pokud vědomě chceme, můžeme ve svém životě provést významné změny a přeměnit svět na lepší a udržitelné místo. Výsledky těchto snah mohou být viditelné hned, po nějaké době, nebo se nedostaví vůbec: z tohoto důvodu může být frustrující, když změny nevidíme a může to mnohé z nás odradit. Ve skutečnosti ke změnám dochází nepřetržitě. V krátkodobém horizontu však tyto změny nepoznáme.

Zaseté semínko květin musí také projít mnoha změnami, než začne kvést a odhalí svou plnou krásu. Pro nevšímavé oko tyto přejdou transformace bez povšimnutí. Intelektuálně ano, uznáváme, že květina musela projít mnoha mezi procesy a kroky, aby vyrostla, ale mnohdy si toho nejsme vědomi, když k tomu docházelo.

Délka těchto kroků se liší květ od květu. Každá významná změna potřebuje k úspěšnému dokončení jiné množství drobných úprav.

Jako praktikující jógy někdy necítíme fyzické ani duchovní zlepšení a tak usoudíme, že praxe nefunguje a máme chuť přestat.

Nejmenší změna, k níž dochází během nejkratšího času - kshana - významně přispívá k úplné proměně. Drobné změny nás také připravují a chrání mentálně a fyzicky během procesu transformace. Ve většině případů mohou být náhlé změny děsivé nebo šokující. Představte si, že jdete spát jako teenager a probudíte se hned druhý den ráno jako starší dospělý člověk plný vrásek. To by bylo docela děsivé probuzení, že?

Bhagavad-Gíta, v kapitole 11 popisuje, jak Krišna váhá ukázat Arjunovi svou pravou podstatu. Jakmile to udělal, Arjuna nebyl úplně připraven přijmout "všechno", co Krišna představuje, a proto ho požádal, aby se vrátil do své "lidské" podoby. Mohli bychom říci, že rozhodující změna se stane viditelnou, když máme schopnost a sílu se s ní vyrovnat. Jakmile naše těla a mysl získají potřebnou stabilitu a rovnováhu, všimneme si rozdílu v naší praxi jógy. A ano, může to vyžadovat spoustu času, ale je to přesně tolik času, kolik potřebujeme, abychom si více uvědomili, co se děje v přítomném okamžiku. Když poznáme, jak jedna věc vede k další a jak všichni a všechno v tomto vesmíru spolu souvisí, realizujeme Jógu.

Co vlastně znamená změna?

Podle filozofie jógy je něco věčné, když při transformaci není ovlivněna jeho podstata. Shri Brahmananda Sarasvati ve své Učebnici psychologie jógy píše, že základními prvky celého hmotného vesmíru jsou elektrony, protony a neutrony. Ty se nemění; ale co se mění je jejich pořadí a uspořádání, takže vidíme různé formy a skutečnosti. Kdykoli vidíme změnu účinku, něco se změnilo v pořadí a uspořádání příčiny.

Višnu, bůh zachování, nabírá různých podob (avatarů), aby zachránil svět.

Jednou z jeho inkarnací byl Krišna, který na oplátku ztělesňoval různé aspekty: rozpustilý chlapec jménem Gopala, kterého zbožňovaly gópí, příbuzný, přítel a poradce Arjuny, kterému odhalil svou pravou podstatu: Bůh, Brahman, Láska sama.

My sami během svého života procházíme několika změnami, abychom splnili konkrétní role a povinnosti: jsme děti, studenti, profesionálové, rodiče, přátelé a někdy jsme to vše současně.

Každý aspekt potřebuje více změn, aby byl zjemněn, nebo trvá déle než jiný a dokonce může změnit své vlastnosti a přitom si zachovat svou podstatu.

Změna je vždy přítomna, buď rychlá nebo pomalá, viditelná či neviditelná.

Jak můžeme provádět vědomé změny ve prospěch všech? Jak můžeme zabránit tomu, abychom něco vzdali, když nevidíme okamžité výsledky?

Myšlenky jsou podstatou každého slova a skutku a pozorováním svých myšlenek dokážeme rozpoznat své vzorce myšlení. Abychom podpořili změnu, kterou bychom rádi viděli, musíme upravit své myšlenky a podle toho změnit své chování. Jakmile se naše chování může změnit, vše ostatní se také upraví. Mistr Pataňdžali říká, že důslednou, pečlivou, disciplinovanou a nepřerušovanou praxí po delší dobu, vytváříme správné podmínky pro "ovládání" svých myšlenek. Musíme být trpěliví a důvěřiví: až přijde ten správný čas, drobné základní změny se projeví jako významná transformace.

Pamatujte: čas je, konec konců, na naší straně.

Originál: zde


क्षणप्रतियोगीपरिणामापरान्तनिर्ग्राह्यःक्रमः

kṣaṇa-pratiyogī pariṇāmāparānta-nirgrāhyaḥ kramaḥ

Posloupnost změn (nepřerušená posloupnost okamžiků) je rozpoznána jako výrazné, jasné momenty pouze tehdy, když jeden tyto momenty přesáhl a je na druhém konci.

Jóga sútry 4.33