Říjen 2021

11.12.2021

JÓGA JE ČINKdyž se zamyslíte nad prostorem pro cvičení jógy, ideálním prostorem pro cvičení, co vás napadne? Jaké jsou pro vás nediskutovatelné položky? Musí být podlaha rovná a pevná? Potřebujete zdi, okna, přirozené světlo nebo oltář? V Hatha Yoga Pradipice (HYP) je zajímavý verš, který pojednává o potenciálních požadavcích pro obytný a cvičební prostor jogína (1.12). Je popsána velikost a také jakých nebezpečí se mají vyvarovat a poté Swami Swatmarama, kompilátor HYP říká, že by měl být na "dobře spravovaném a ctnostném" místě (království).

Byl jedním z vašich požadavků na ideální prostor jógy, umístění v zemi, která je ctnostná a dobře řízená? Přemýšleli jste o tom, jací vůdci by měli být ve vládě, než jste se rozhodli, jaké pomůcky budete používat? HYP byla napsán pro ty, kteří si přáli jít do hlubokého ústraní a vytvořit atmosféru s co nejmenším rozptýlením, aby mohli využít hloubky toho, co praxe jógy může nabídnout. Často se domníváme, že retreat znamená čas, kdy se člověk vzdálí od problémů světa a soustředí se pouze na "duchovní věci". Yogi Swatmarama navrhuje, že pokud máte možnost, měli byste si vybrat místo, kde se s těmi, kteří jsou pod jeho ochranou, zachází dobře. Než se vydáte do hlubokého ústraní, musíte zvážit společenskou odpovědnost. Než se "odpojíte" z problémů světa, žádá nás, abychom jim čelili. Dvě slova, která se používají, jsou dharmike (dobrá/morální/etická) a surajye (dobře řízená).

O etice, morálce a dobrém vedení se píše pravděpodobně od počátku písma. Před psaním to byla určitě oblíbené téma konverzací. Co přesně je považováno za morální, etické nebo dobré vládnutí, není diskutováno v HYP, ale první dva jsou prozkoumány v Jógové sútře z Patañjali. Dalo by se uvést, že myšlenka nirodhaḥ je o tom, že se dokážeme sladit se zásadami morálky, jak jim rozumíme. JS nás žádá, abychom neustále zkoumali, kde a jak jsou naše myšlenky, slova a činy buď v souladu s těmito zásadami, nebo mimo ně. Kdy jsou škodlivé (kliṣṭa) nebo ne (akliṣṭāḥ)

Slovo nirodhaḥ se někdy překládá jako kontrola. Ovládání mysli, držení pozornosti, usměrňování vědomí, aniž by vás poháněly čistě reaktivní impulsy. Není to snadný úkol a Patañjali poskytuje filozofické a praktické rady, jak toho dosáhnout. Snad nejjasnější příklad etické a morální ohleduplnosti lze nalézt v Jámách. Slovo jáma je často překládáno jako "zdrženlivost". Jak se můžeme omezit, abychom nad sebou neztratili kontrolu. Snažíme se přerušit kruh reakcí způsoby, které nás nutí k činům, kterých budeme litovat kvůli škodám, které způsobili sobě nebo druhým. Trvá jen několik okamžiků nepozornosti, aby se snížily roky úsilí. Pár slov vyslovených ve vzteku nebo žárlivosti, když jsme ztratili kontrolu, může ublížit nejen těm, kterých si vážíme, ale i sobě.

Když sedíme v meditaci, ležíme v śavāsaně nebo v posteli, mohou nás přepadnout okamžiky, kdy se naše touha, být v souladu eticky a morálně, nesetkala s realitou. Nedávají nám spát, vytáhnou nás z meditace nebo zpomalují proces relaxace. Když začínáme zkoumat svou mysl a její fungování, nacházíme způsoby, jak převzít odpovědnost za svět, který vidíme a prožíváme. Jóga podle Patañjaliho vede k plné suverenitě. Chceme typ svobody, který může přicházet pouze se svobodným svědomím, bez překážek druhů myšlenek, slov a činů, které jsou v rozporu s morálkou.

Začínáme sebereflexí, ale jak naznačuje HYP, péče o morální a etickou harmonii by se měla rozšířit i do našich komunit. Pokud se budeme řídit logikou 5 Jam z Jógových Súter, tak zjistíme, že konečným výsledkem je nejen osobní odpovědnost, ale také sociální odpovědnost. Pokud jsme se zavázali například k praxi Ahimsy, měli bychom sledovat vzněty, které naše akce vytvářejí. Jak se podílíme na škodách v našich komunitách buď účastí, nebo "nečinností". Většina z nás se nemůže přestěhovat, pokud cítí, že naše místní nebo národní vláda je neetická nebo nemorální nebo jen špatně vykonává svoji práci. Můžeme se ale plněji zapojit do našich komunit, můžeme jednat. Můžeme poznat způsoby, kterými fungují naše zákony nebo komunity, stejným způsobem, jakým zkoumáme svou mysl a tělo.

V první lekci ásanové praxe si hned nedosáhneme na prsty u nohou a neměli bychom očekávat, že změníme svět přes noc. Ale nedělat nic také není možnost. Patañjali definuje postup (1.14) jako ten, který se děje po dlouhou dobu bez přerušení. Přicházíme na podložku nebo meditační polštář a vynaložíme úsilí. Stejně tak jsme povoláni, abychom se časem ukázali před svými bližními spoluobyvateli. Není třeba žádného velkého činu, pouze odhodlání se přizpůsobit životu v morálně, eticky a dobře spravovaném světě. Nečekáme na mysl, kterou chceme. Nečekáme na svět, který chceme. Přijímáme opatření, abychom toho dosáhli.

Originál: zdesarve bhavantu sukhinaḥ

sarve santu nirāmayāḥ

sarve bhadrāṇi paśyantu

mā kaścid duḥka-bhāg bhavet


Kéž jsou všichni šťastni.

Kéž jsou všichni svobodni od nemocí.

Kéž všichni vidí dobro v ostatních.

Kéž nikdo netrpí smutkem.

-Vedická motlidba