Prosinec 2021

11.12.2021

JÓGA VZTAHŮ

Tento verš pochází z 'Pandava Gita', sbírky básní bohu v podobě Krišny. Často se také zpívá guruovi, protože bůh a guru jsou v podstatě stejní. V indické tradici je prvním a možná nejdůležitějším guruem vaše matka - mata - a druhým guruem je váš otec - pita. Pochopení ja přijmutí tohoto faktu e velmi důležité, abyste byli schopni přijmout učení, které vám dali.

Moudrý muž - zesnulý Ram Dass - jednou řekl tato slavná slova: "Pokud si myslíš, že jsi osvícený, jdi strávit týden se svou rodinou! Myslím, že důvodem, proč se tento citát stal tak populárním, je to, že většina z nás se s ním dokáže ztotožnit. Naše vyrovnanost a duševní klid jsou často nejvíce narušeny ve vztazích s druhými, zejména s těmi nejbližšími.

Cvičíme ásany, meditujeme, zpíváme mantry, trénujeme lásku a soucit - a přesto se zdá, že někteří lidé vždy najdou způsob, jak stisknout naše citlivá "tlačítka." Tak co dělat?

Ram Dass strávil velkou část svého života zkoumáním způsobů, jakými by duchovní praxe mohla proniknout mezi lidské vztahy, a vedl o tom četné workshopy a přednášky. Domníval se, že záležitosti týkající se vztahů všeho druhu zabírají v našich myslích mnoho místa a mohou být jednou z hlavních překážek duchovní evoluce, proto by se neměly v rámci praxe obcházet ani opomíjet. Řekl: "Můžete udělat ze svých vztahů svou jógu, ale bude to ta nejtěžší jóga, jakou kdy budete dělat."

Ve verši II.46 Jóga súter najdeme následující radu nebo definici jógové ásany: 'Sthira sukham asanam'. To se překládá jako "stabilní radostná pozice". Tradičně se ásana v tomto ohledu chápala jako pozice vsedě pro meditační praxi, ale postupem času byly praktikovány a nabyly formy - doslova! Ve středověkém textu Hatha Yoga Pradipika najdeme 15 zmíněných ásan a v textu Joga Pradipika z 18. století jich najdeme 84. Paralelně s tímto rostoucím počtem a rozmanitostí ásan vznikla myšlenka, že ásany poskytují jak duchovní, tak fyzické výhody. Na tom se shoduje i většina učitelů modernější doby.

Ásana znamená "pozice" (zaujímat, posadit, uložit). Pozice je způsob, jak umísťujeme svá těla na Zemi, nebo bychom mohli říci, vztah mezi naším tělem a zemí, který nás vede k překladu sútry II.46 v knize Jivamukti Yoga Chant Book; "Spojení se zemí by mělo být stabilní a radostné." co je to země? Je to půda pod našima nohama a to, co nás podporuje, ale je to také v širším smyslu každá bytost, se kterou sdílíme tuto zemi. Jak často jsme ve vztazích s jinými bytostmi skutečně stálí a pohodlní? Jak můžeme zlepšit stabilitu a radost v těchto aspektech? No, mohli bychom začít tím, že bychom se řídili radou Ram Dasse a udělali z naší jógové ásanové praxe víc než jen fyzickou praxi tím, že ji budeme vnímat jako způsob, jak se zlepšit ve vztazích. V metodě Jivamukti jógy to nazýváme "ásana jako způsob, jak zdokonalit naše vztahy s ostatními". Tímto způsobem se jóga stává méně něčím, co "děláme", a více něčím, čím "jsme".

Slovo "jóga" - judž - spojení, naznačuje, že něco bylo odděleno. Skutečnou podstatou spojení, o kterém jóga mluví, je láska. Jakákoli výměna lásky vyžaduje dvě samostatné entity. Velký indický mudrc Čaitanja Maháprabhu to popsal slovy 'achintya-bhedabheda-tattva': Současně jedna, přesto odlišná. To je jóga - vztah. Nezáleží na tom, kolik hodin cvičíte jógu nebo meditujete sami, sjednocení vztahu s ostatními je to, co nakonec vyléčí vás i celý svět. Jóga nás učí, že izolace a oddělení jsou hlavní příčinou utrpení a spojení je podstatou léčení. Toto spojení, o kterém se mluví, není jen intelektuální představa, ale spíše zkušenostní realita, úžasná zkušenost života samotného.

Co by se stalo, kdybychom své jógové praxi nevěnovali čas, pozornost a úsilí? Nic. Zůstali bychom stejní. Ani vztahy nejsou jiné. Potřebují oddanost, vášeň a disciplínu, aby v průběhu času rostly a rozvíjely se. Jakákoli jógová praxe může být vztahovou praxí. Jak říká autor a učitel meditace Gregory Kramer: "Existuje meditace v sedě. Existuje meditace v chůzi. Proč nepraktikovat meditaci naslouchání a mluvení? Nebylo by rozumnější, že by člověk praktikoval všímavost ve vztazích a tak se v nich zlepšoval?"

Cílem jógy je osvícení. To, co je realizováno v osvíceném stavu, je "jednota bytí", to, že jsme všichni jedno a že sdílíme stejné vědomí. Co tedy dělat, když tam ještě nejsme?

Pokračujte ve cvičení. Nebo, jak říká můj nejdražší učitel David-ji: "Pokud stále vnímáte ostatní jako ostatní, tak na ně buďte aspoň milí." Ti zdánlivě "ostatní" vám koneckonců nejsou v cestě, nýbrž oni JSOU tou cestou.

Originál: zde
Tvameva mātā cha pitā tvameva

Tvameva banduśca sakhā tvameva

Tvameva vidyā draviṇam tvameva

Tvameva sarvam mama deva deva

~Bože, jsi moje matka, otec, příbuzný, přítel, znalosti, bohatství. Jsi moje všechno.~