Novoluní v Beranu a zatmění Slunce duben 2023

19.04.2023
pic credit Forever conscious
pic credit Forever conscious

Novoluní ve znamení Berana a zatmění Slunce s sebou přináší příležitosti, tak jako každé novoluní a úplňky, jen některé jsou ještě více nabité a super silné a ještě, jako v tomto případě, spojené se zatměním. Dveře se otevřou a přinesou nové příležitosti a nové cesty. Některé z těchto příležitostí mohou být překvapením, ale jiné mohou být věcmi, na kterých už nějakou dobu pracujete.


Super nabitá energie novoluní a zatmění, ztenčí závoj a může tak zvýšit citlivost, kreativitu a intuici. Už jsme si trochu o něčem takovém psali včera. Energie Berana je také silná a je to naše příležitost najít odvahu stát se vůdcem nebo duchovním průvodcem našich vlastních životů.


Je příhodný a podpůrný čas stanovit si záměry, vizualizovat si požadovaný výsledek, (spíše pocitově, jak vám v takovém místě je) a podívejte se na věci novým způsobem a zůstat otevření hojnosti a podpory vesmíru. Vesmír chce, abychom byli šťastni.


Beran je ohnivé znamení a element ohně, který žije v nás všech, nám dodává sílu, odvahu, vášeň a odhodlání. Když však hoří příliš silně, živel ohně může vést k hněvu, útokům, ničení a přílišné impulzivitě nebo ega.


Vyvažování našeho vlastního vnitřního ohně může být tématem dnešních dní. Můžete v praxi zaměřit pozornost k solar plexus, hoří jako Slunce, zlatou barvou a má uschovanou naši vnitřní sílu. Manipura čakra. Můžeme cítit, jak nás energie Berana tlačí, abychom se postavili sami za sebe, skočili do nového a objevili vlastní seběvědomí vstoupit do nového, které se před námi rozvíjí. Ale můžeme také zjistit, že je třeba své touhy a ambice trochu stáhnout zpět, uklidnit své ego, převzít odpovědnost za jakoukoli destrukci a škody a přehodnotit hlas svého srdce.

Ve svém nejvyšším projevu nás Beran zve k sebedůvěře, odvaze, vášni a správné rovnováze vedení. Kde se tyto kvality mohou objevit ve vašem životě a jak je můžete zakomponovat?

Jste spolutvůrcem Vesmíru a vlastního života, takže použijte tuto sílu a nahlédněte v těchto dnech a prozkoumejte jaké záměry si dáváte a co manifestujete. Manipura je místo, ze kterého děláme. Dělání není špatné, jen je důležité vědět, kam naši energii vedeme a čím nám naše energie uniká. Neklesejte na mysli ani s vibrací :-) a věřte, že všechno je možné, zvláště když se pro něco vědomě a z místa klidu rozhodnete.
Jako každý měsíc, je čas. Máme další příležitost, můžeme se rohodnout, kam a jak dále. Buďme stateční, laskaví a přítomni.

Dovolte svému pravému - zlatém, autentickému já zazářit a to, co je pro nás, začneme vidět a tvořit.

Krásné novoluní a zatmění. Tolik síly v pár dnech. Ať se daří při rozhodování a tvoření.

S radostí a úctou vždy Naďa.