Duben

04.04.2022

O pozici


sthira-sukham āsanam

J.S. 2.46

Pozice by měla být pevná a pohodlná.

Jóga Sútry mistra Pataňdžáliho, kniha 2., kapitola 46.Ásana může působit jako vír a přitahovat do své praxe laskavost, oddanost, klid, krásu a sebereflexi. Když pohybujeme tělem a ladíme svou mysl praxí ásan, současně zaséváme semínka oddanosti. Pokaždé, když se vrátíme na podložku, vyživujeme tato semínka a pěstujeme intimitu pohybu našeho těla, dechu a mysli. Když se dostaneme do svého těla a skutečně ho procítíme, soucit má šanci se rozšířit. Když se cítíme plněji, je pravděpodobnější, že pocítíme a budeme vnímaví k potížím druhých. S dlouhodobým opakováním začínáme zdokonalovat naši schopnost naslouchat, kontemplovat a meditovat a to vše prostřednictvím zdokonalování āsany.

V různých tradicích existuje mnoho nuancí významu slova āsana. V dřívějších použitích tohoto slova ásana znamenala vaše sedadlo, stejně jako způsob, jakým jste se rozhodli sedět při praktikách, jako je pránájáma, meditace nebo zpívání. Někdy by to také znamenalo předmět, na kterém jste seděli; podložku nebo nějakou trávu. Význam se nakonec rozšířil tak, aby zahrnoval širší rozsah tělesných pozic. Dnes může být āsana používána k označení spojování mnoha pohybů při lekci jógy. V rámci Jivamukti jógy hraje āsana, jako forma pohybu, velmi důležitou roli a tradiční význam slova je rozšířen v aktualizovaném současném výkladu.

"Jak definujete praxi ásan?" Na hodinách jógy a workshopech se Sharonji na to studentů ptávala. Po otázce následovalo zkoumání, co to znamená sedět. Sedadlo vyvozuje souvislost mezi nejméně dvěma věcmi. Je tam ten, kdo sedí, a to, na čem se sedí nebo je k němu připojen, aby se mu dostalo podpory. Co je to, s čím jsme všichni spojeni a podporuje nás všechny; tomuto domovu říkáme země. Cvičení āsany je chápáno jako zušlechťování nejen toho, jak se naše tělo pohybuje prostorem nebo jak sedíme nebo dokonce na čem sedíme, ale také kvality spojení s větším celkem. Je vztah k Zemi stálý a radostný?

Vyaas Houston překládá slovo sthira jako stabilní. Aby bylo něco stabilní, momentální rovnováha nepomůže. Stabilní ekosystém je takový, který je odolný. Stabilní vztah je takový, který dokáže vydržet těžkosti a výzvy. Vyaas dále překládá sukham jako pohodlný. Nefunguje ani dlouhodobé namáhání kvůli udržení stability. Měli bychom mít určitou úroveň pohodlí. Naše úsilí a pozornost by nás měly vést tam, kde je pozice, naše spojení se zemí stabilní a pevné, stejně jako radostné nebo alespoň pohodlné.

Lidé po mnoho let vnímali Zemi jako místo, které je zde pouze proto, aby pokrývalo naše potřeby. Takový vztah lze definovat, mírně řečeno, jako jednostranný. Většina z nás si bere, co chce a kdy to chceme; uvěřili jsme, že země patří nám. Tato nerovnováha a její hluboký dopad na vnitřní i vnější prostředí je stále zjevnější čím dál více lidem. Touha postarat se o svět a sebe sama je vidět na každé formě sociálních a mainstreamových médií. Hledání duchovní praxe je hledáním uzdravení jak jednotlivce, tak i většího celku.

Samotné āsany jsou oslavou světa, který obýváme a moudrosti, kterou obsahuje. Cvičení ásan se může stát soutokem, místem setkání pro ahimsu, bhakti, dhjánu, nádu a šástru, když se nimi pohybujeme v srdci a mysli.


Originál: zde