Leden

30.12.2023

POSVÁTNÉ ROZHODNUTÍ - SANKALPA

सर्वेषांस्वस्तिर्भवतु

सर्वेषांशान्तिर्भवतु

सर्वेषांपूर्णंभवतु

सर्वेषांमङ्गलंभवतु

OM Sarvesam svastir-bhavatu

Sarvesam shantir-bhavatu

Sarvesam purnam-bhavatu

Sarvesam mangalam-bhavatu

Ať všechny bytosti zažívají blaho. Kéž všechny bytosti pocítí skutečný mír. Ať všechny bytosti zažívají celistvost. A kéž všechny bytosti zažívají to, co je dobré a krásné.  - Brhadäranyaka Upanishad


V tomto ročním období se mnozí z nás cítí nuceni posílit svá předsevzetí - často si dávají novoroční předsevzetí. Slovo "předsevzetí" pochází z latinského resolvō (povolit, rozmrazit, znovu roztát), V anglickém jazyce se "resolution" používá pro označení takových pojmů, jako jsou: new years resolutions (novoroční předsevzetí), conflict resolution (řešení konfliktů), legislative resolutions (legislativní usnesení), atd.

Předsevzetí často odrážejí aspirace a priority jednotlivce: ať už jde o zlepšení fyzického zdraví, pěstování všímavosti nebo zlepšení vztahů, předsevzetí bývají v souladu s osobními hodnotami a jejich vnějšími projevy.

Ve védské filozofii tento koncept vypovídá o naší vrozené vůli, rozvíjející odhodlání známé jako "sankalpa". Slovo sankalpa je odvozeno od kořene klṃp, který znamená "přivést k/určení", s předponou sam, která znamená "stát se celistvým", odkazuje na posvátné předsevzetí nebo záměr, který slouží jako kompas usměrňující směr našich činů a myšlenek. Saṅkalpa je spojena s duchovními aspiracemi jógína. Je to také vědomý závazek, ale hlavní rozdíl oproti předsevzetí spočívá v tom, že sankalpa vychází z radikálního předpokladu, že už jste tím, kým potřebujete být, abyste byli šťastní nebo dosáhli své dharmy. Odhodlání nezapustí kořeny zničehonic; je to zjevení hluboce zakořeněné touhy dosáhnout souladu s naším vesmírným Já, átmanem. Podobně jako semínko nesoucí potenciál mohutného stromu má i naše sankalpa schopnost vyklíčit a odhalit náš největší záměr.

Tento biblický rozsah konfliktu, který se právě teď ve světě odehrává, umocňuje podnět pro naše zakořeněné odhodlání. Utrpení existovalo vždy a Matka Země se svými obyvateli všech druhů, barev a vyznání bojuje s konflikty života a smrti a všemi obdobími mezi nimi, jako vždy. Lidé však vytvářejí pravidla, náboženství, zákony, usnesení atd., aby kontrolovali a chránili to, co je naše - čímž se vzdalují od naší dharmy. Mistr Pataňdžali popisuje tyto překážky na cestě k naší seberealizaci jako 5 kleš: ávidyā (nesprávné poznání), asmitā (ego), rāga (vášeň), dveṣa (averze) & abhiniveśāḥ (strach ze smrti). Tyto překážky jsou kořenem našich vnitřních konfliktů, které nám brání poznat náš cíl.

Epos Mahábhárata vypráví příběh Bhišmy, syna Gangy, který byl neochvějně odhodlaný a hluboce věřící bojovník. Ve velké válce v Kurukšétře, kdy vzduch zaplnily šípy a bojovníci se střetli, ležel Bhišma na lůžku z šípů a čekal na okamžik, kdy se sám rozhodne odejít z tohoto světa. Tato sankalpa, jeho slavnostní slib, se zrodila z jeho neochvějného odhodlání plnit svou povinnost. Uprostřed chaosu se Bhišmova sankalpa rozléhala bitevním polem a sloužila jako maják vedení pro ty, kdo chtěli naslouchat. Sankalpa se neomezuje jen na klidné prostředí jógového studia nebo na začátek kalendářního roku. Je ukována v horkém kotli životních výzev, uprostřed hluku protichůdných povinností a morálních dilemat. Bhišmovo neochvějné odhodlání nás učí, že i my můžeme zakotvit ve svých zásadách a vědomě se zavázat k dodržování Vyššího standardu.

Jaké zásady jsou nám drahé? Jaký vyšší cíl vede naše jednání tváří v tvář životním výzvám? Podle doktora Richarda Millera, klinického psychologa a odborníka na Advaitu Védantu, přichází sankalpa se vším, co je potřeba k jejímu plnému uskutečnění. Patří sem icchā (vůle a energie), kriyā (činnost) a jñāna (moudrost, jak tuto činnost uskutečnit).

"To vše jsou aspekty božství a žijí v nás. Když vznikne pravá sankalpa, probudíme tyto tři kvality Božského. Nemusíte se ptát, kde k tomu najdete vůli. Energie a vůle už tam jsou. Sankalpa nás informuje o činnosti, kterou jsme ochotni podniknout ve světě.

"Pán Krišna v Gítě mluví o síle sankalpy jako o síle, která pohání naše činy. V této sféře sankalpa neznamená pouze předsevzetí udělat nebo neudělat určitou věc, ale je to hluboký, neochvějný závazek, který se projevuje jako naše nejbožštější vůle.

Stejně jako cvičení ásan je i životní tanec plný dualit: radosti a smutku, úspěchu a neúspěchu, konfliktu a řešení. Rozvíjení sankalpy nás vybízí k tomu, abychom těmito dualitami ladně procházeli, aniž bychom se nechali polapit připoutaností nebo averzí.

Jógín se učí procházet životními výzvami s odolností, moudrostí a otevřeným srdcem. To se stává nití, která spojuje korálky dechu, pohybu a vědomí a vytváří málu bdělosti. Jak říká Sharon Gannon:

"Jógu nelze dělat, jóga je váš přirozený stav, co lze dělat, jsou praktiky, které mohou odhalit, kde se možná józe bráníte."

Sankalpa není myšlenka, ale živá, dýchající síla, která nás pohání vpřed na cestě k osvícení. S každým nádechem můžeme obnovit své odhodlání být přítomní a bdělí.

Originál: zde.