Červen

05.06.2023

BRAHMAČÁRJA A VEGANSTVÍ


brahmacarya-pratiṣṭḥāyām vīrya-lābhaḥ

Když se jogín utvrdí v bráhmačárji, kontinenci, duchovní síla a energie jsou dosaženy. 

PJS 2.38


Pataňdžali v knize Jóga Sútry uvádí pět doporučení, tzv. jam (sútra 29 z druhé kapitoly), jak se chovat k ostatním, chceme-li dosáhnout osvobození. Čtvrtá jama je brahmačarja, což znamená "respektovat tvůrčí sílu sexu a nezneužívat ji sexuální manipulací s druhými". Brahmačárja je cesta k Bohu - cesta k tvůrčí podstatě vesmíru. Někdy se překládá jako "zdrženlivost" nebo "cudnost", což vedlo k mnoha nedorozuměním ohledně toho, jak tuto jamu praktikovat. Praktikovat brahmačárju znamená pochopit potenciál sexuální energie, která je podstatou všech fyzických a psychických sil.

Je-li sexuální energie moudře usměrňována, stává se prostředkem k překonání oddělenosti neboli jinakosti. Pokud je však sexuální energie využívána k vykořisťování, manipulaci nebo ponižování druhého, žene nás do hlubší oddělenosti a nevědomosti (avidja). Lidé to běžně dělají jiným druhům, které drží na farmách. Sexuální zneužívání zvířat je v naší kultuře zakořeněno a projevuje se v praxi šlechtění, genetické manipulace, kastrace, umělého oplodnění a nucené březosti samic a zneužívání jejich dětí, což vše spadá do kategorie chovu hospodářských zvířat (animal husbandry) a v agrobyznysu je považováno za normální a běžné.

Zvířatům ve velkochovech není dovoleno navazovat normální sexuální vztahy s jinými zvířaty svého druhu. Většina uzavřených zvířat dokonce nikdy nevidí příslušníka opačného pohlaví svého druhu. Všechna zvířata narozená v továrních chovech pocházejí od matek, které byly sexuálně znásilněny a uměle oplodněny lidskou rukou. Znásilňování je na dnešních farmách běžnou záležitostí. Tyto matky jsou nuceny opakovaně otěhotnět, dokud jejich plodnost neklesne, načež jsou poraženy a snědeny. Samci vybraní jako dárci spermatu jsou opakovaně sexuálně zneužíváni, žijí v neustálé frustraci a nakonec jsou také poraženi. Takové praktiky jsou násilné, hrubé a ponižující pro zvířata, stejně jako nelidské pro pracovníky farem, kteří jsou za tuto práci placeni. Způsob, jakým jsou tato zvířata běžně sexuálně zneužívána, ukazuje, jak moc jsme se odloučili od světa přírody a krásy a zázraku života.

Práva zvířat lze považovat za feministickou otázku, protože pokud věříme v práva žen, nemůžeme schvalovat a podporovat způsob, jakým jsou samice zvířat zneužívány zemědělskými podniky pro jejich mléko, vejce a děti. Pokud se domníváme, že se ženami by se mělo zacházet spravedlivě, musíme svou touhu po osvobození žen rozšířit na všechny samice bez ohledu na rasu, náboženství nebo druh. Jóga nás učí, že to, co děláme druhým, nakonec děláme sami sobě. Pokud nebudeme respektovat práva žen jiných živočišných druhů, jak můžeme očekávat úspěšné osvobození lidských žen?

Možná je pravda, že většina z nás snadno přijme myšlenku, že pokud sexuálně zneužíváme druhé, může to mít dopad na naše vlastní zdraví a schopnost užívat si uspokojivého sexuálního života, ale kolik z nás napadlo rozšířit tuto úvahu i na jiná zvířata? Být veganem znamená přispívat ke zdravějšímu, šťastnějšímu a kreativnějšímu světu pro všechny bytosti. Někteří mohou být kritičtí k aktivistům za práva zvířat a ptát se: "Jak se můžeme tolik zaměřovat na týrání zvířat, když je na světě tolik lidského utrpení?". Často na takovou otázku odpovídám poukazem na to, že se snažím dobrat k hlavní příčině utrpení. To, co děláme druhým, nakonec, ale nevyhnutelně, děláme sami sobě. V tomto světle existuje mnoho souvislostí mezi nárůstem znásilňování, zneužívání dětí, rozvodů a nemocí mezi lidmi a znásilňováním, zneužíváním dětí, rozpadem rodin a bujícími nemocemi mezi miliardami zvířat, která jsou dnes ve světě chována pro potravu. Nemůžeme doufat, že si budeme užívat štěstí pro sebe na úkor štěstí druhých.

Konzumace masa a mléčných výrobků je příznakem nemoci nízkého sebevědomí. Obě činnosti vyplývají z mylné představy, že abychom se cítili více sexy, mladší, zdravější nebo silnější, musíme ovládat, týrat, vykořisťovat a jíst jiná zvířata. Ve skutečnosti je opak pravdou. Dlouhodobá konzumace masa a mléčných výrobků nám může způsobit celou řadu zdravotních problémů, včetně srdečních chorob, impotence, mrtvice a rakoviny. Pataňdžali nám jasně říká, že zdraví a vitalitu získá ten, kdo je usazen v brahmačárji - ten, kdo se k sexualitě chová s úctou.

Přijmout praxi brahmačarji znamená zpochybnit základy naší kultury, která je závislá na domestikaci zvířat. Když mluvíme o veganství a brahmačárji, rozhodně mluvíme o radikální sexuální revoluci.

Originál textu: zde.