Červen 2021

11.12.2021

Co je síla?maitrī-ādiṣu balāni

Skrze přátelství, laskavost a soucítění, přichází síla.

Pataňdžaliho Jóga Sútry, III.24


Když slyšíme slovo síla, většinou nás prvně napadne síla fyzická. Síla také vyjadřuje určitou úroveň stability (Sthira), schopnost odolávat různým stupňům tlaků, včetně psychického a emocionálního. Zatímco fyzická síla je určitě užitečná, Yogeswari se ve svém zamyšlení zaměřujeme na sílu duševní, morální a duchovní. Podle rad Maharshiho Pataňdžaliho v JS II.33 (vitarka-bādhane pratipakṣa-bhāvanam) trénujeme překonávání svých nižších instinktů, např. chamtivosti, žárlivosti, nenávisti a strachu tím, že je nahrazujeme dobrými skutky a laskavými slovy. Může nás na počátku překvapit, že takové rozhodnutí může dodat více energie, štěstí a i vnitřní síly.

Dalším slovem souvisejícím se silou je moc, z čehož vyplývá potenciál ovlivnění energie, dynamiky a směru konkrétní situace. V kontextu jógových súter to může znamenat mimořádné vnímání a nadpřirozené schopnosti (Siddhi). Sílu lásky bychom nikdy neměli podceňovat, jak může pozitivně ovlivnit kolektivní těla.

Je jisté, že jsme jako globální komunita prošli jedním z nejpodivnějších a nejnáročnějších roků našeho života. Mnozí z nás byli konfrontováni s křehkostí života, ztrátou blízkých, otázkami o základním přežití a ze všech sil se snažili posílit imunitní systém a i přesto všechno onemocněli Covidem-19. O osamělosti nemluvě, která přinesla mnoho problémů s duševním zdravím.

Covid-19 byl pro nás mimořádnou příležitostí uvědomit si globální vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost veškerého života a provést systémové změny motivované soucitem. Násilí a veřejné nepokoje však pokračovaly po celém světě a byly poháněny chamtivostí, strachem, hněvem, konspiračními teoriemi a dožadování se sociální spravedlnosti. Politika kolem vakcín a pokračující odlidšťování a zbavování práv nejzranitelnějších skupin vytváří mnoho zbytečných překážek.

Na druhou stranu nás inspirují jednotlivé hrdinské činy, zejména ze sikhské komunity v Indii, kde lidé riskují své vlastní životy tam, kde systém selhává. Sevadars mění Gurdwaras na kyslíkové Langary, přepravují nemocné a zpopelňují mrtvá těla. Ponořeni do tradice Sevy, považují cizince, kterým pomáhají, za své příbuzné. Řídí se pokyny dlouhé řady Guruů, která jim dává sílu sloužit nepřetržitě tváří v tvář nepředstavitelnému utrpení a zoufalství.

Sútra III.24 je rozšířením JS I.33 (maitrī-karuṇā-mudito-pekṣāṇāṁ sukha-duḥkha-puṇya-apuṇya-viṣayāṇāṁ bhāvanātaś citta-prasādanam). Odhaluje, že když pěstujeme štěstí, soucit, radost a vyrovnanost, brání nám to plýtvat energií ve zmatku, namyšlenosti a pomstě. Místo toho získáváme klid a se soustředěnou energií roste naše vnitřní síla, zejména tváří v tvář nepříznivým okolnostem. Ve Vibhuti Pada staví Maharshi Pataňdžali na praktikách Sadhana Pada a hovoří o Samyamě, což znamená integraci Dhárany, Dhyány a Samádhi. Osvojením Samyamy o přívětivosti a soucitu se člověk stane skutečným ztělesněním univerzální lásky a laskavosti. Už není žádného váhání a jak Svámí Nirmalananda tak krásně říká v knize Garland of Forest Flowers, jeden se stává majákem pro lidstvo.

Originál: zde