Březen

28.02.2022

Odkud vychází mé základy?


सत्यंज्ञानम्आनन्दंब्रह्मा


Satyam Jñanam Ānandam Brahma
Pravda, Poznání, Blaženost, AbsolutnoJóga je slovo, které má velmi široký rozsah. Může se týkat jak praktik, tak i konečného výsledku. Existují jógové tradice, které pocházejí z Himalájí a také ty, které byly přepracovány a přeneseny na západ. Slovo jóga se stalo známým v mnoha kruzích a pravděpodobně jste se již někoho zeptali: "Jaký styl jógy praktikujete/studujete?". Existuje určitá úroveň pochopení, že existují různé metody z nichž každá má své vlastní odlišné interpretace, učení a přesvědčení. Žijeme ve světě plném nama a rupy; jméno a forma, rozdíly. Rozdíly jsou důležité zejména v případě, že hledáme duchovní praxi. Než se pokusíme skutečně ponořit do jakékoli tradice nebo metodologie, je užitečné si nejprve položit a prozkoumat velmi jednoduchý soubor otázek: Co hledám a zda je tato metoda/tradice v souladu s mými hodnotami.

Na první pohled se může zdát zbytečné konstatovat, že každý jsme jiný. Přesto je to důležité a odráží se to v různých tradicích a liniích. Každý může mít jemné odchylky v důležitých otázkách, s důrazech na rituál nebo službu. V závislosti na tom, jaké jsou tyto rozdíly, můžeme být přitahováni nebo odpuzeni od různých metodologií. Co nás vůbec přitahuje k "duchovní praxi"? Čeho chceme dosáhnout, co hledáme? Duchovní praxe nás může volat částečně proto, že cítíme, že je v nás něco v nepořádku nebo . Můžeme zažít hluboké otázky ohledně konceptů, které jsme se naučili o světě kolem nás. Toto tázání může způsobit, že zažijeme nejistotu nebo neštěstí, když procházíme těžkostmi, utrpením nebo pomíjivostí světa. Možná zjistíme, že to, co bylo kdysi naším základním chápáním světa, nás již neuspokojuje, a tak duchovní cesta "začíná".

Rozdíly v různých liniích a metodách se stávají důležitými, protože pokud jejich základy nejsou v souladu s našimi základními hodnotami, aktuálními nebo požadovanými, jak si můžeme udržet potřebnou dlouhověkost k udržení praxe? Můžeme najít charismatické učitele nebo jiné praktikující, které obdivujeme, ale pokud pro nás cesta není správná, nebudeme schopni jí dát čas potřebný k tomu, aby zapůsobila. Možná nenajdeme ono vytoužené trvalé a radostné spojení prostřednictvím našeho spojení s ní. Zkoumání základů každé linie a jejich hloubkové zkoumání nám zase poskytne náhled na naše základní přesvědčení. Kam mě tato metoda chce zavést a jak se tam dostaneme, jsou užitečné otázky.

Například původní slovo Jivanmuktih odkazuje na "toho, kdo je osvobozen během života; Ten, kdo stále působí ve světě, ostatní ho stále vnímají jako jednotlivce, ale nemající toto samostatné já jako jádro zkušenosti." Cílem je nalézt transcendentální vědomí, zatímco jsme naživu, místo abychom nějakou dobu po opuštění tohoto těla praktikovali nebo se snažili použít praktiky k opuštění tohoto těla a světa. Možná v tomto životě nedojdeme k osvícení, je to skutečně velmi vysoký cíl, který si lze stanovit. Můžeme však zjistit, že na cestě k suverenitě nebo osvobození se postupně stáváme uvědomělejšími, laskavějšími, starostlivějšími a soucitnějšími.

Jivamukti je založeno na 5 principech: 

Ahiṃsā: Neubližování

Bhakti: Oddanost

Dhjána: Meditace

Nāda: Zvuk

Śāstra: Studium učení mistrů

S těmito základy lze na této cestě použít mnoho praktik a objevit i uměleckou kreativitu. Jediná věc, o kterou jsme žádáni, je zapamatovat si cíl, Svobodu nebo Osvobození. Naše mysl se zatoulá pryč, ale základy nás podpoří a přivedou zpět. Vše, co musíme udělat, je najít si chvilku a sebedotazovat se. Jsou naše činy v souladu s těmito základy nebo vycházejí z nich? Cítíme tu stálou a radostnou povahu díky našemu společenství a praxi? Chceme stále to, na co jsme byli zvyklí z jógové praxe? Co od nás jóga chce?


Originál: zde.