Co znamená Jivamukti 


Jiva znamená individuální duši a mukti znamená osvobození. Přesná transliterace Sánskrtského slova, ze kterého jsme Jivamukti odvodili, je jivanmuktih, což znamená osvobození během života. Jméno Jivamukti Jóga [džívamukty] odráží fakt, že je možné žít blahodárný a naplňující život ve světě a zažívat spirituální růst - snad dokonce dosáhnout osvobození - samadhi, během života.


Jiva - individuální duše, je vázána maya - mája - svět formy, fenoménů a času. Prožitek jivy je zažití zrození, vývoje a smrti. Narodili jste se, nyní procházíte růstem a změnami a jednou zemřete. Zrození a smrt jsou pro fyzické tělo. Po smrti je individuální duše osvobozena od nynějšího fyzického těla a brzy si vybere další, na základě karmy. Tento proces zrození, vývoje a smrti se nazývá samsara

Samsara je kolo života a smrti. Samsara znamená trpět podmínky individualizace. Samsara trvá a trvá a trvá, až do osvobození. Co je osvobození? Je to, když jiva prozří, že není individuální, ale že je Absolutní. S osvícením přichází automaticky osvobození od karmy. Jivanmukta je osvobozen od veškeré minulé, přítomné a budoucí karmy - každé konání bez začátku je rozpuštěno. 


Jivamukti Yoga je integrovaná praxe jógy, propojující filosofii jógy, meditaci, vyšší záměr, ásanovou praxi a závazek k životu, který přispívá k co nejmenšímu možnému utrpení všem bytostem. Soucitný život, který je výhodný pro všechny strany zúčastněné.